OPERATIVNA PROCEDURA

Body, Face & Neck Tite™

Aspiracija masti i zatezanje kože u istom postupku

Galerija PRE i POSLE

FACE TITE™ i NECK TITE™

NEHIRURŠKI FACE-LIFT JE MOGUĆ

Sve fotografije su vlasništvo ordinacije LaDerma aestetic surgery i prikazuju procedure i zahvate koje je radio
Dr Saša Mišeljić - spec. estetske hirurgije

Galerija PRE i POSLE

BODY TITE™

LIPOSKULPTURA U 3 DIMENZIJE

Sve fotografije su vlasništvo ordinacije LaDerma aestetic surgery i prikazuju procedure i zahvate koje je radio
Dr Saša Mišeljić - spec. estetske hirurgije